כניסת לקוחות |    הטבות ויתרונות באתר |    הרשמה לאתר פזומט |    צור קשר
דף ראשי הרשמה לאתר פזומט
דף הרשמה
פרטי לקוח
שם חברה/לקוח*:
מס' ח.פ.*:
מס' לקוח:
הרשאה עבור
שם פרטי*:
שם משפחה*:
ת.ז.*:
מין*:
תאריך לידה*:  
כתובת מייל*:
טלפון קווי*:
טלפון נייד:
פקס:
תפקיד:
מחלקה:

סוג הרשאה שם הרשאה פעולות ונתונים כלולים בהרשאה    
מלאה
עדכון פרטים והגדרות עדכון פרטי לקוח, הוספה, עדכון פרטים ומחיקת אנשי קשר, עדכון הרשאות אנשי קשר
"פעולות" + "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"פעולות" ו"צפייה"
פעולות
עדכון רכבים וכרטיסים עדכון פרטים ברכבים וכרטיסים, כולל קביעת תקרות ומכסות לרכישות דלקים, רחיצה וכיו"ב.
ביצוע חסימות חסימת רכבים וכרטיסים
שחרור וביטול חסימות שחרור וביטול חסימות רכבים וכרטיסים
"צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"צפייה"
צפייה
צפייה ברכבים וכרטיסים צפייה בנתונים ופרטים של רכבים וכרטיסי פזומט שהונפקו ללקוח
דו"חות ושאילתות דו"חות שונים לגבי רכישת מוצרים ושירותים ע"י הלקוח
צפייה באנשי קשר צפייה בפרטי אנשי הקשר של הלקוח בפזומט ובאתר

הרשאת "הדו"חות החודשיים" תהווה תחליף למשלוח הדו"וחת החודשיים וחשבונית המס בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל
דו"חות חודשיים
דו"חות חודשיים צפייה והורדה של הדו"חות החודשיים הסופיים והרשמיים שמנפיקה פזומט ללקוח כמסמך ממוחשב מוכר לצרכי מס
הזמנות
הזמנות הזמנת כרטיסים ואמצעי רכישה

שים לב !
יש לחתום במקומות המסומנים ב-'X' ולהעביר לפקס 09-8635163
הדפס
בנוסף לפנייה דרך האתר, באפשרותך לפנות אל מחלקות פזומט השונות גם בטלפון ובפקס.
ימי הפעילות הינם:
א' - ה'     8:00 - 17:00
שישי       8:00 - 12:00
נתב שיחות ראשי טל': 09-8631188
פקס: 09-8635163
Cashפז טל': 09-8640894
פקס: 09-8632453
מוקד תלונות נהיגה טל': 09-8631188
מוקד פזומט FIX טל': 09-8631188
תנאי שימוש | משרד התשתיות